Olav Thons DNT-stiftelse
Velkommen til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Olav thons dnt-stiftelse

Olav Thons DNT-stiftelse har til formål å støtte Den Norske Turistforenings landsomfattende virksomhet til fremme av fjellvandring og friluftsliv i Norge. Dette skal skje i den ånd som har preget Olav Thons interesse for og glede av å ferdes i norske fjell.

Olav Thons DNT-Stiftelse ble etablert i 1991. Den har bidratt til bygging og rehabilitering av et større antall hytter.

Det har dannet seg en praksis for hvilke prosjekter som kan få bidrag basert på vedtektene og de retningslinjer styret har vedtatt.

VEDTEKTER

SØKnad om STØTTE

STYRET

TIDLIGERE TILDELINGER

KONTAKT OSS

OM OLAV THON