Søknad – Olav Thons DNT-stiftelse
Velkommen til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Søknad

LES: RETNINGSLINJER FOR Å SØKE MIDLER

SØKNADSFRISTER

Frister for å sende inn søknader er 15. februar og 15. september hvert år.

Ved helt spesielle forhold kan søknader mottas utenom denne fristen.

SØKNADER SENDES TIL

prosjekt@dnt.no i PDF-format,

eller

Den Norske Turistforening
Youngstorget 1
0181 Oslo

Merk: Olav Thons DNT-stiftelse, søknad om midler

KONTAKT OSS