Styret – Olav Thons DNT-stiftelse
Velkommen til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Styret

Styrets leder

Olav Thon

Nestleder

Per Hanasand

Styremedlemmer

Sissel Berdal Haga Thon

Knut M. Ore

Ragnhild Narum

Varamedlem

John-Erik Lauring Pedersen

Sekretær

Dag Terje K. Solvang

Forretningsfører

Sverre A. Larssen