Styret – Olav Thons DNT-stiftelse
Velkommen til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Styret

Styrets leder

Geir Tore Thorvaldsen

Nestleder

Per Hanasand

Styremedlemmer

Knut Magne Ore

John-Erik Lauring Pedersen

Eirik Kildal

Varamedlemmer

Jan Willy Føreland

Sissel Berdal Haga Thon

DAGLIG LEDER

Dag Terje Klarp Solvang

Forretningsfører

Sverre A. Larssen